REGULAMENTUL CAMPANIEI „Clarfon te ajuta sa auzi”

organizata de Societatea CLARFON S.A. in perioada
1 iulie 2024 – 1 august 2024

 1. Organizatorul campaniei.

Organizatorul campaniei „Clarfon te ajuta sa auzi” (denumita in continuare „Campanie”) este CLARFON SA, societate comerciala legal infiintata conform legilor romane, cu sediul în BUCURESTI, str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7833/1998, CUI 10863793, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 700.000 Ron, avand contul bancar nr. RO45 RZBR 0000 06000 2608980, deschis la Banca RAIFFAISEN BANK- AGENTIA MALL, tel. 021/312.95.12, fax. 021/312.95.12, denumita in continuare “CLARFON SA” sau Organizatorul” si este reprezentat la autentificarea prezentului inscris de dl. Ştefănescu Ionuţ-Marius, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Velei nr. 2, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 69, avand CNP 1790116030024, in calitate de Director General.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la Campania ce face obiectul prezentului Regulament, participantii declara ca sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului regulament.

 1. Durata campaniei si aria de desfasurare

Campania „Clarfon te ajuta sa auzi” se va desfasura in perioada 1 iulie – 1 august 2024, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare pe pagina de facebook Sanatate Auditivă, prin intermediul unui formular dedicate Campaniei, pagină de facebook sub forma unui formular de participare si inscriere prin  intermediul caruia vor fi colectate date cu caracter personal.

 1. Dreptul de participare

Pentru a participa la aceasta campanie, persoanele interesate (orice persoana fizica, romana – cu domiciliul stabil in Romania sau straina – cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • A) in perioada 1 iulie 2024 – 1 august 2024 sa acceseze pagina de facebook Sanatate Auditivă si sa completeze toate campurile obligatorii din formularul Campaniei, furnizand astfel urmatoarele date cu caracter personal: adresa de email, numar de telefon, nume si prenume și oraș (conform datelor din actul de identitate)
 • B) persoana participanta să vină într-unul dintre cabinetele Clarfon menționate în ANEXA 1 și să efectueze o testare auditivă gratuită, în urma căreia să reiasă că sa sufere de o slăbire a acuității auzului (hipoacuzie, indiferent de tipul și gradul acesteia)
 • C) isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament. In vederea exprimarii acordului explicit pentru prelucrarea datelor prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament, participantul va fi bifa campul acord „Termenii si conditii Regulament”. In cazul in care nu veti bifa campul acord „Termenii si conditii Regulament”, Dvs nu veti fi inscris si nu veti putea participa la Campanie.

Prin completarea formularului  de catre cei care vor participa la Campania „Clarfon te ajuta sa auzi” ce face obiectul prezentului Regulament, Clarfon SA colectează următoarele date cu caracter personal:

 • adresa de email,
 • numar de telefon,
 • nume si prenume
 • oraș

4.Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile colectarii si prelucrarii de catre CLARFON SA a datelor pe care Dvs. le veti furniza prin completarea formularului „Clarfon te ajuta sa auzi” sunt urmatoarele:

a) participarea Dvs la Campania ce face obiectul prezentului regulament si organizarea tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorului;

b) identificarea castigatorului si acordarea (predarea) premiului participantului desemnat castigator (in urma tragerii la sorti); inregistrarea in contabilitate a premiului acordat castigatorului, completarea si depunerea de catre Clarfon SA a declaratiei prevazute de lege cu privire la premiul acordat castigatorului; calcularea, retinerea si plata impozitului de catre Clarfon SA pentru venitul sub forma de premiu realizat de castigatorul Campaniei;

c) afisarea publica a castigatorului (numele castigatorului si premiul acordat) in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament;

d) efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoanele care participa la Campanie;

e) transmiterea prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de catre CLARFON SA la adresa Dvs de email (indicata in fornular) sau la numarul Dvs de telefon (indicat de Dvs in formular) a materialelor informative/informatiilor care contin oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON, in cazul in care ati bifat campul “Acord Marketing”pentru primirea de materiale  informative/informatii prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) din partea CLARFON SA, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoanele care participa la Campanie.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate prin formular vor fi prelucrate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, inclusiv pe perioada tragerii la sorti, acordarii premiului si anuntarii castigatorului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse si transformate in date anonime in vederea prelucrarii acestora pe toata durata existentei societatii in scopuri statistice interne in cazul in care nu ati fost desemnat castigator si/sau nu ati bifat campul “Acord Marketing”.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanei desemnate castigator al prezentei Campanii, acestea vor fi prelucrate pe perioada de pastrare prevazuta de legile in vigoare (din domeniul contabilitatii si alte acte normative aplicabile).

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanelor care au bifat campul “Acord Marketing” (pentru primirea  prin email si telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de la societatea CLARFON SA de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), datele cu caracter personal ale acestor persoane vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societatii CLARFON SA.

Daca la un moment dat nu mai doriti ca CLARFON SA sa prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ati furnizat prin completarea formularului, va trebui sa ne solicitati acest lucru printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA pe care sa o transmiteti la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro).

Ulterior stergerii datelor Dvs cu caracter personal, CLARFON SA va transforma datele Dvs cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoana dumneavoastra

 1. Mecanismul campaniei.

Campania „Clarfon te ajuta sa auzi” se adreseaza oricarei persoane fizice, romane sau straine, care indeplineste termenii si conditiile prezentului regulament. Ca urmare a indeplinirii tuturor conditiilor si termenilor din prezentul regulament, participantii vor fi introdusi intr-o baza de date creata special pentru stocarea datelor lor si li se va atribui cate un numar de ordine in ordinea cronologica a intrunirii conditiilor de participare la Campania „Clarfon te ajuta sa auzi”.

CLARFON SA nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru pierderea sau deteriorarea sau disparitia, din orice motiv, cu exceptia culpei societatii CLARFON SA, a datelor completate de catre participanti ca urmare a inregistrarii pe site-ul www.clarfon.ro si a completarii formularului postat pe site-ul www.clarfon.ro.

CLARFON SA va depune toate diligentele pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei „Clarfon te ajuta sa auzi” si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente.

ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte, in caz contrar nu este posibila validarea formularului, participarea la Campania „Clarfon te ajuta sa auzi” si acordarea premiului.

La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe:

–    angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul CLARFON SA, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
–    angajatii societatii Blank Design SRL, Str Enache Spirache, Nr 28, Sector 2, Bucuresti, CIF 35889888, J40/4723/2016 care administreaza site-ul www.clarfon.ro  si persoanele fizice sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

Pe toata perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campania „Clarfon te ajuta sa auzi” pe site-ul  www.clarfon.ro.

Participanții vor vedea reclama campaniei pe Facebook (pagină oficială Clarfon) sau Instagram (pagină oficială Clarfon). Cei interesați vor accesa formularul de înscriere indicat în reclamă și vor completa toate câmpurile obligatorii cu datele lor de contact corecte și complete.

După completarea formularului, participanții vor fi contactați telefonic de către reprezentanții Clarfon pentru a programa o testare auditivă gratuită (audiogramă) într-unul din cabinetele Clarfon menționate în Anexa 1.

La data și ora programării, participanții se vor prezenta la cabinetul Clarfon selectat pentru a efectua testarea auditivă gratuită.

Determinarea eligibilității pentru tombolă:

 • Participanții cu hipoacuzie: În urma testării auditive, participanții diagnosticați cu hipoacuzie (pierdere de auz) vor fi declarați automat eligibili pentru a intra în tragerea la sorți.
 • Participanții fără hipoacuzie: Participanții care nu prezintă hipoacuzie nu vor fi eligibili pentru tragerea la sorți, dar vor beneficia de testarea auditivă gratuită.

Tragerea la sorți și premiile:

 • Organizarea tragerii la sorți: Tragerea la sorți va fi organizată pe 02.08.2024
 • Premiile: Câștigătorii vor primi câte un aparat auditiv, modelul VICO (producător Audifon), în funcție de tipul și gradul hipoacuziei, conform recomandării specialistului Clarfon.
 1. Tragerea la sorti. Acordarea premiului.  Anuntarea castigatorului.

Se vor acorda in total 3 (trei) premii (lista cabinetelor este menționată în ANEXA 1), iar castigătorii pentru fiecare va fi ales in mod aleator, prin tragere la sorti. Vor fi in total 3 (trei) premii și 3 câștigători.

Pentru acordarea premiului se va face o tragere la sorti. Se vor castiga trei premii constand fiecare intr-un aparat auditiv din familia VICO, producator Audifon.

Astfel, in data de 02.08.2024 va avea loc tragerea la sorti, la sediul societății CLARFON SA, pentru persoanele care indeplinesc toate conditiile prevazute de prezentul Regulament, în prezența comisiei de tragere la sorți.

Comisia de tragere la sorti va fi alcatuita din 3 membri, angajati ai societatii CLARFON SA., respectiv doi membri din partea Departamentului Marketing si un membru din partea Departamentului Financiar, delegati de catre administratorul societatii Clarfon SA.

Tragerea la sorti se va face electronic. Se va extrage in mod aleatoriu, un numer de ordine, in prezenta membrilor comisiei. La tragerea la sorti, participa toate persoanele care indeplinesc toate conditiile prevazute in prezentul regulament. Pentru evitarea oricarui dubiu, participantii care nu au completat corect, complet toate campurile din formular vor fi descalificati fara a fi anuntati in prealabil. De asemenea, vor fi descalificati acei participanti care si-au exprimat in scris optiunea ca datele lor cu caracter personal sa fie sterse din baza de date a Clarfon SA, iar in acest sens a fost comunicata o cerere scrisa si semnata de catre participantul respectiv la adresa sediului social al Clarfon SA sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro  pana la data de 31.07.2024 (inclusiv).

Persoana inscrisa la numarul de ordine castigator din lista participantilor ce indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti va fi desemnata castigatoare a premiului constand in produsul descris in prezentul Regulament, ocazie cu care se va incheia un proces verbal al tragerii la sorti semnat de toti membrii comisiei si de administratorul societatii organizatoare.

Dupa tragerea la sorti, numele castigătorilor va fi publicat pe site-ul societatii CLARFON SA, respectiv pe site-ul www.clarfon.ro. Fiecare câștigător va fi anuntat personal de catre un angajat al societatii CLARFON SA, in maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.

CLARFON SA este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

– datele de contact ale castigatorului desemnat nu sunt valide;

– datele privind numele și prenumele nu corespund cu cele din actul de identitate;

– castigatorul desemnat nu raspunde la contactarea efectuata de societatea CLARFON SA.

– castigatorul desemnat nu accepta premiul.

 1. Predarea premiului

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Caştigătorul Campaniei va avea dreptul de a refuza ca persoana lui, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lui să fie facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator. În cazul în care câştigătorul  îşi va da acordul scris cu privire la faptul că persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator, acest acord va conţine şi o declaraţie în sensul că datele lor pot fi folosite de Organizator fără a se solicita nici un fel de plată aferentă, în caz contrar (adica in cazul in care persoana castigatoare nu da declaratia mai sus mentionata) se considera cã persoana câştigãtoare a renunţat implicit la premiu.

Pentru acordarea premiului, castigatorul are obligatia sa furnizeze toate datele cu caracter personal, necesare pentru calcularea, plata si declararea impozitului aferent venitului obtinut sub forma de premiu. In cazul nefurnizarii datelor cu caracter personal necesare pentru calcularea, plata si declararea impozitului aferent venitului obtinut sub forma de premiu, se considera ca persoana câştigãtoare a renunţat implicit la premiu.

Castigatorul care domiciliaza in Bucuresti, isi va ridica premiul de la una din locatiile CLARFON mentionate in anexa 1 la prezentul regulament. In acest sens se va prezenta cu cartea de identitate. Acesta va fi anuntat, in prealabil, prin e-mail, la adresa de e-mail furnizata prin completarea formularului Campaniei, sau la numarul de telefon indicat in acesta.

Castigatorul care domiciliaza in tara, va putea ridica premiul de la cel mai apropiat punct de lucru al societatii Clarfon SA de adresa de domiciliu a castigatorului (In anexa nr 1 la prezentul Regulament sunt mentionate toate punctele de lucru ale Clarfon SA), de preferat din cabinetul în care a efectuat testarea auditivă.

Premiul nerevendicat pana la data de 06.09.2024 se anuleaza. Orice solicitare ulterioara expirarii acestui termen este nula.

 1. Descrierea premiului

Se vor acorda in total 3 (trei) premii, pentru 3 câștigători desemnați conform prezentului regulament. In concluzie, se acorda in total 13 (trei) premii.

Premiu consta:

– intr-un aparat auditiv: din familia VICO, producator Audifon. Valoarea totala a premiului  este de 1.970 lei (TVA inclus).

 1. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, calcularea, plata si declararea impozitului fiind in sarcina Organizatorului Campaniei conform prevederilor Codului Fiscal. Valoarea acestui impozit se suporta integral de catre Organizatorul Campaniei, costul total al impozitului pentru un premiu constând într-un aparat auditive VICO (152 lei) adaugandu-se valorii totale nete a premiului (costului produsului), rezultand astfel o valoare totala bruta a Campaniei de 2.122lei (1.970 lei cu TVA inclus reprezentand valoarea totala a premiului in produsul descris mai sus + 152 lei impozit total).

Valoarea impozit se suporta integral de catre Organizatorul Campaniei, pentru toate cele 3 premii oferite.

 1. Regulamentul Campaniei „Clarfon de ajuta sa auzi”

Regulamentul  Campaniei „Clarfon de ajuta sa auzi” este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, Acest Regulament este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.clarfon.ro sau poate fi solicitat la numarul de telefon 031.9111 sau la urmatoarea adresa de email asistentmanager@clarfon.ro

Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fara o notificare prealabila, modificarile intrand in vigoare de la data autentificarii actului aditional, postarii pe site-ul www.clarfon.ro  si depunerii lui la autoritatile competente, daca este cazul.

 1. Protectia datelor personale

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului si premiului acordat in cadrul acestei Campanii.

Organizatorul, in calitate de Operator de date cu caracter personal se obliga de asemenea sa respecte prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul general privind protecţia datelor”).

Astfel, Clarfon SA, in calitate de Organizator al Campaniei si Operator de date cu caracter personal, se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor si castigatorului la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Datele Dvs. cu caracter personal furnizate prin formularul „Clarfon te ajuta sa auzi” vor fi prelucrate de CLARFON SA numai in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia eventualilor dobanditori ai site-ului www.clarfon.ro  (prin vanzare–cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii CLARFON SA care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama CLARFON SA cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor (respectiv: societatile care vor transmite newsletter-ul, alese in mod discretionar de catre Clarfon SA; societatea Blank Design SRL, cu sediul in Str Enache Spirache, Nr 28, Sector 2, Bucuresti, CIF 35889888, J40/4723/2016 care se ocupa de administrarea site-ului Clarfon SA) si pentru care se considera ca societatea Clarfon SA a primit acceptul Dvs prin participarea Dvs la prezenta Campanie (completarea formularului). Prin participarea Dvs la prezenta Campanie, Dvs va exprimati acordul pentru dezvaluirea datelor Dvs cu caracter personal urmatorilor terti: eventualilor dobanditori ai site-ului www.clarfon.ro (prin vanzare –cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii CLARFON SA mentionati mai sus care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama SC CLARFON SA cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

Temeiul juridic al prelucrarii este art 6 alin 1 lit a) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata, are conform prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor, urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat in conditiile art 12-14 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Prezentul Regulament al Campaniei furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti
 • Dreptul de acces la date în condițiile art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Va rugam sa ne contactati daca doriti o confirmare ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti sa vedeti cum sunt gestionate. Nu este nicio taxa în acest sens iar raspunsul este furnizat în termen de o luna de la data cererii.
 • Dreptul la rectificare în condițiile art. 16 din Regulamentul general privind protecţia datelor va rugam sa ne informati cu privire la datele inexacte pe care ati dori sa le rectificam si vom raspunde în termen de cel mult o luna de la data solicitarii. Vom transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.
 • Dreptul la stergerea datelor în condițiile art. 17 din Regulamentul general privind protecţia datelor: puteti sa va exercitati dreptul de a sterge datele dvs. personale într-un anumit numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care aceste date au fost colectate sau va retrageti consimtamântul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, desi unele detalii/date cu caracter personal fac parte din documentele Clarfon SA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate decat dupa trecerea unui anumit termen de pastrare prevazut de lege.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii în condițiile art. 18 din Regulamentul general privind protecţia datelor: puteti sa ne spuneti ca putem pastra datele dvs., dar trebuie sa oprim prelucrarea
 • Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile art 20 din Regulamentul general privind protecţia datelor: datele dvs. se afla înregistrate atât în format fizic cât si electronic.
 • Dreptul la opoziţie în condițiile art 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor: daca putem, vom opri procesarea datelor dvs.; daca va opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau daca în situatia dumneavoastra personala apar situatii care va determina sa va exercitati acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii în scopuri statistica.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, in conditiile art 22 din Regulamentul general privind protecţia datelor- Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri

Datele de contact ale Organizatorului Campaniei sunt urmatoarele:

 • Clarfon SA, cu sediul in str Academiei nr 28-30, et 9, biroul nr 2, sector 1, Bucuresti, numar de telefon 021/312.95.12, numar de fax 021/312.95.12, adresa de email asistentmanager@clarfon.ro
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor: Iuliana Papel, tel 0771.715.121, adresa de email dpo@clarfon.ro

De asemenea, e bine sa stiti ca la nivelul României functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plângere atunci când considerati ca v-au fost încalcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

 1. Alternativele premiului

Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestuia si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

 1. Incetarea Campaniei

Prezenta Campaniei poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Redactată si editată astăzi, data autentificării prezentului înscris, într-un singur exemplar, ce a fost retinut în arhiva biroului notarial.

Societatea CLARFON S.A.,

Prin ŞTEFĂNESCU IONUŢ-MARIUS

Anexa nr 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI „Clarfon te ajuta sa auzi”, organizata de Societatea CLARFON S.A. in perioada 1 iulie 2024- 1 august 2024

CabinetAdresa
Cabinet Bucureşti ColţeaStr. Colţei, nr. 8, sector 3
Cabinet București ColentinaSoș.Colentina nr.55 bl.83, parter, sector 2
Cabinet Bucureşti CoraCora Pantelimon – Şos. Vergului, nr. 20, sector 2
Cabinet Bucureşti DelfinuluiŞos. Pantelimon Nr 256, Bl 53, parter
Cabinet Bucureşti Drumul TabereiStr. Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, parter, P-ţa Valea Ialomiţei, sector 6
Cabinet Bucureşti DudeştiCalea Dudeşti, nr. 129, parter, sector 3
Cabinet Bucureşti GriviţaCalea Griviţei, nr. 168, sector 1
Cabinet Bucureşti OltenițeiȘos. Olteniței, Nr 162, Bl 3, Parter
Cabinet Bucureşti PanduriCalea 13 Septembrie, nr 118-120, parter
Cabinet Bucureşti Ștefan cel MareȘos. Ștefan cel Mare, Nr 36, Bl 30B, parter
Cabinet Bucureşti Iuliu ManiuBd Iuliu Maniu, Nr 65, Sector 6, Bucuresti
Cabinet București RahovaCalea Rahovei nr.291, bloc 81B, parter,sector 5, Bucuresti
Cabinet București BrâncoveanuB-dul Constantin Brancoveanu nr. 116, bl. M2/III, parter, sector 4, Bucuresti
Cabinet Alba-Iulia 2Bd Revolutiei 1989, Nr 17, Parter
Cabinet AlexandriaStr Dunării, Nr 30 (zona Stației HCC), Alexandria, Jud Teleorman
Cabinet AradBd. Revoluţiei, nr. 64, ap 4B (vis-à-vis de Primarie)
Cabinet Arad 2str. Calea Aurel Vlaicu, Bloc L, apartament 13 parter
Cabinet Bacău 2Str.Mioriței nr.7C, Bacău (în incinta Centrului Medical Mediclinic)
Cabinet Bacău 3Str. Republicii nr.40, sc.A, parter, ap.4, Bacau
Cabinet Baia MareStr. George Coșbuc nr. 34, bl. C3/62
Cabinet BistritaBd Decebal, Nr 40, Parter
Cabinet BrașovStr Iuliu Maniu, Nr 36, Parter
Cabinet Brașov 2Calea București nr.78A, parter, Brașov, Județul Brașov
Cabinet BrăilaȘos. Buzăului, Bl B1, parter, vis-à-vis de Spitalul Județean
Cabinet Brăila 2Str. General Eremia Grigorescu nr.40, bl.5A, parter, Brăila
Cabinet BuzăuBd. Nicolae Titulescu, nr. 23
Cabinet CâmpinaB-dul Carol I nr. 32, bl. 6A, parter, Câmpina
Cabinet ClujStr. Moţilor, nr. 19, cabinet 5, in incinta CDT
Cabinet Cluj 2Str. Ion Popescu Voiteşti, nr. 2 – 4, ap. 8
Cabinet Cluj 3Str București, nr 49, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cabinet CalarasiCalarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr 15, bl D6 (fost B11), parter, Lot 4, judetul Calarasi
Cabinet ConstanţaBd. Tomis, nr. 142, bl. TD2A, parter, (vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa)
Cabinet Constanța 2Bd-ul Alexandru Lapusneanu, nr.74, bl. LE 20A, Parter, sectia Electro 10, Constanta
Cabinet CorabiaStr Cuza Voda, Nr 84, Ap 3, Parter, jud Olt
Cabinet CraiovaCalea Bucureşti, nr. 83, bl. A13, sc.4, ap. 1, parter
Cabinet Craiova 2Bd 1 Mai, Nr 48, Et 2, în incinta MedArt Clinic
Cabinet DevaBd. 22 Decembrie, nr. 6, in incinta Laurus Medical
Cabinet DrăgășaniStr. Tudor Vladimirescu, nr. 400, Bl R1, Sc.C, Ap.3, parter
Cabinet DrobetaBd. Carol I, nr. 61 (în incinta Policlinicii Sănătatea)
Cabinet Drobeta 2Splai Mihai Viteazu, nr. 25, bl. A1, sc. 2
Cabinet FocşaniStr. Alexandru Vlahuţă, bl. 2, parter
Cabinet FăgărașBd.Unirii 8, Făgăraș, Județul Brașov
Cabinet GalaţiStr. Brăilei, nr. 202, bloc B9, parter, Micro 18
Cabinet Galați 3Bulevardul Siderurgiștilor nr.45, bloc M3B, ap.34, scara 2, Galați
Cabinet GiurgiuSOS. Bucuresti , bl.207/3S1, SC. A, AP. 3, PARTER
Cabinet IaşiBd. Carol 1, Nr. 3, Etaj 1 (în clădirea Copou Business Center, vis-à-vis de Spitalul CFR)
Cabinet Iași 2Str. Nicolina nr.2, bl.C7, sc.B, parter, Iași
Cabinet MangaliaStr Portului, Nr 1, Bl P3, Sc A, Mangalia, Jud Constanta
Cabinet Miercurea CiucStr Harghita, Nr 3, Ap 2, Miercurea Ciuc, Jud Harghita
Cabinet MioveniStr. Cărănești, nr. 1, Cam 5 (în incinta Policlinicii)
Cabinet OltenițaStr. Argeșului, nr. 78-80, bl E2, parter
Cabinet OradeaStr Dr Louis Pasteur, Nr 1, Bl M1, vis a vis de Policlinica
Cabinet Oradea 2B-dul Dacia nr.25, bloc U5, parter, Oradea
Cabinet PetroșaniStr Petru Maior, Nr 2
Cabinet PiteştiStr. Aleea Spitalului, nr. 16, et 1
Cabinet Pitești 2B-dul I.C. Bratianu, nr.54, bl. PR, sc. B, parter
Cabinet PloieştiStr Romana, Nr 109, Ploiesti
Cabinet Ploiești 2Str. Ghe. Doja nr. 23, bl. 34F, Parter, Ploiești
Cabinet Rm. VâlceaCalea lui Traian, nr. 183, bl. 15, parter, (vis-à-vis de Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel)
Cabinet RomanStr Dumbrava Rosie, Nr 28, Roman
Cabinet Sf. GheorgheBd. General Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap.3
Cabinet Satu MareStr Careiului, Bl. C12-14, Parter, Satu Mare, Jud Satu Mare
Cabinet SibiuStr. Constituției, Bl 24, parter
Cabinet SighisoaraStr. Hermanm Oberth nr. 33, ap. 1 si 2, Sighișoara
Cabinet SlatinaStr. Trandafirilor, Bl 9, Sc C, Ap 3, parter (vis-a-vis de Spitalul Judetean)
Cabinet TârgovișteStr. Col. Băltărețu, Nr 44
Cabinet Târgu JiuStr. Republicii, Bl 8, Parter (vis-à-vis de Comisariat)
Cabinet Târgu-Mureş 1Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 25
Cabinet Târgu-Mureş 2Bd 1 Decembrie 1918, Nr 23, parter, vis-à-vis de Policlinica Nr 2
Cabinet TimisoaraBd Revolutiei, Nr 13, Parter, Timisoara
Cabinet Timisoara 2Str. Iuliu Maniu nr. 2, Timișoara
Cabinet SuceavaB-dul 1 Mai, nr. 2, bl. Tip P, apartament Activ, Suceava, judetul Suceava
Cabinet VasluiBulevardul Republicii Nr. 329, MEZANIN, Scara B, Vaslui
Cabinet ZalauBd Mihai Viteazul, bloc Perla, sc.A, ap.41/II, Zalau, jud.Salaj

Societatea CLARFON S.A.

Prin IONUT MARIUS STEFANESCU

Aparate Auditive - Canule Traheale - Implant Cohlear - Testare Auz
Logo
Register New Account
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart