REGULAMENTUL CAMPANIEI ,,Clarfon iti repara auzul”

organizata de Societatea CLARFON S.A. in perioada
1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024

1.Organizatorul campaniei.

Organizatorul campaniei ,,Clarfon iti repara auzul ” (denumita in continuare ,,Campanie”) este CLARFON SA, societate comerciala legal infiintata conform legilor romane, cu sediul în BUCURESTI, str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7833/1998, CUI 10863793, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 700.000 Ron, avand contul bancar nr. RO45 RZBR 0000 06000 2608980, deschis la Banca RAIFFAISEN BANK- AGENTIA MALL, tel. 021/312.95.12, fax. 021/312.95.12, denumita in continuare “CLARFON SA” sau Organizatorul” și este reprezentat la autentificarea prezentului înscris de dl. Ionuț Marius Ștefănescu, în calitate de Director General.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la Campania ce face obiectul prezentului Regulament, participantii declara ca sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului regulament.

 1. Durata campaniei si aria de desfasurare

Campania ,,Clarfon iti repara auzul” se va desfasura in perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare pe site-ul www.clarfon.ro  prin intermediul unei pagini de internet dedicata Campaniei, pagina de internet pe care va fi postat un formular de participare si inscriere prin  intermediul caruia vor fi colectate date cu caracter personal.

 1. Dreptul de participare

Pentru a participa la aceasta campanie, persoanele interesate (orice persoana fizica, romana – cu domiciliul stabil in Romania sau straina- cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • A) in perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024 sa acceseze site-ul clarfon.ro si sa completeze toate campurile obligatorii din formularul Campaniei intitulat ,,Clarfon iti repara auzul” postat pe site-ul www.clarfon.ro, furnizand astfel urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (conform datelor din actul de identitate), numar de telefon, adresa de email (optional), anul achizitiei aparatului auditiv (optional), observatii defectiune aparat auditiv (optional). Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii  si/sau completarea lor cu informatii /date inexcate si /sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului prin completarea formularului;
 • B) persoana participanta sa poarte aparat auditiv de orice marca/tip/model achizitionate de la Clarfon S.A sau de la orice alta societate. In cazul aparatelor de protezare auditiva achizitionate de la alta societate, alta decat Clarfon SA, aflate inca in perioada de garantie, prezentate de catre persoanele participante in cadrul Campaniei, Clarfon SA informeaza persoanele participante ca orice interventie de catre Clarfon SA asupra aparatului de protezare auditiva achizitionat de la alta societate, alta decat Clarfon SA, are ca efect pierderea garantiei de catre persoana participanta si ca societatea Clarfon SA nu isi asuma niciun fel de raspundere in acest sens, toate efectele decurgand din pierderea garantiei urmand sa fie suportate numai de persoana participanta. Prin simpla participare la prezenta Campaniei, persoanele participante declara ca sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului regulament, inclusiv cu cele mentionate mai sus cu privire la pierderea garantiei;
 • C) isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament. In vederea exprimarii acordului explicit pentru prelucrarea datelor prevazute mai sus la lit A si B pentru scopurile prevazute la literele a), b), c) si d) ale pct 4 de mai jos din prezentul Regulament, participantul va fi bifa campul acord ,,Termenii si conditii Regulament”. In cazul in care nu veti bifa campul acord,,Sunt de acord cu Termenii si conditiile Regulamentului de participare”, Dvs nu veti fi inscris si nu veti putea participa la Campanie.

Prin completarea formularului ,,Clarfon iti repara auzul” (denumit in continuare ,,formular”) de catre cei care vor participa la Campania ,,Clarfon iti repara auzul” ce face obiectul prezentului Regulament,  Clarfon SA colectează următoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume,
 • numar de telefon,
 • adresa de email (optional)

De asemenea in formularul ,,Clarfon iti repara auzul ” exista urmatoarele campuri:

–    a) un camp “Acord Marketing” pentru primirea de catre Dvs de materiale informative prin prin email din partea CLARFON SA si /sau pentru transmiterea telefonic de informatii de catre Clarfon SA (inclusiv prin sms, WhatsApp), pe care il puteti bifa numai daca doriti sa primiti prin email, telefonic (inclusiv prin sms, WhatsApp) de la societatea CLARFON SA oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA. Daca la un moment dat nu mai doriti sa primiti prin email sau telefonic  (inclusiv prin sms, WhatsApp), de la CLARFON SA materiale informative si/sau informatii care sa contina oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA, va trebui sa ne anuntati despre acest lucru, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti) sau prin prin optiunea de dezabonare mentionata in disclaimer-ul de la finalul email-ului primit de la CLARFON SA privind newsletter sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro.

In cazul in care nu doriti sa primiti prin email si/sau telefonic (inclusiv prin sms, WhatsApp) de la CLARFON SA oferte, promotii, mesaje si/sau informatii publicitare si de marketing (privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), va rugam sa nu bifati campul acord privind primirea materialelor informative prin email si/sau telefonic.

–   b) un camp acord, Sunt de acord cu Termenii si conditiile Regulamentului de participare” cu care trebuie sa fiti de acord pentru a putea participa la Campania ,, Clarfon iti repara auzul

 1. Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopurile colectarii si prelucrarii de catre CLARFON SA a datelor pe care Dvs. le veti furniza prin completarea formularului ,, Clarfon iti repara auzul” sunt urmatoarele:

a) participarea Dvs la Campania ce face obiectul prezentului regulament si contactarea dvs de catre Clarfon SA, telefonic, in vederea programarii dvs intr-unul din cabinetele de protezare auditiva ale Clarfon SA pentru verificarea starii de functionare a aparatului auditiv pe care il folositi si inlocuirii/repararii, dupa caz, pieselor componente ale aparatului auditiv: microfon, difuzor si carcasa (pentru aparatele intraauriculare);

b) verificarea de catre Clarfon SA a indeplinirii termenilor si conditiilor Regulamentului de catre persoanele participante la Campanie (validarea participantilor de catre Clarfon SA)

c) identificarea participantilor si efectuarea de catre Clarfon SA, in mod gratuit, a serviciului de verificare a starii de functionare a aparatului auditiv al participantului, precum si inlocuirea /repararea, in mod gratuit, a urmatoarelor piese componente ale aparatului auditiv al participantului daca se constata ca unul sau mai multe dintre aceste piese componente sunt defecte: microfon, difuzor si carcasa (pentru aparatele intraauriculare);

-d)  inregistrarea in contabilitate a contravalorii reparatiei, cu reducerea afererenta acordata conform prezentului regulament, se va face in baza facturii fiscal, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare

e) efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoane care participa la Campanie;

f) transmiterea prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de catre CLARFON SA la adresa Dvs de email (indicata in fornular) sau la numarul Dvs de telefon (indicat de Dvs in formular) a materialelor informative/informatiilor care contin oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de CLARFON SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, campaniile si concursurile organizate de CLARFON, in cazul in care ati bifat campul “Acord Marketingpentru primirea de materiale  informative/informatii prin email si/sau telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) din partea CLARFON SA, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoanele care participa la Campanie.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate prin formular vor fi prelucrate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse si transformate in date anonime in vederea prelucrarii acestora pe toata durata existentei societatii in scopuri statistice interne in cazul in care participarea dvs a fost validata si nu v-ati prezentat in niciunul din cabinetele noastre de protezare auditiva ca urmare a programarii efectuate si/sau nu ati bifat campul “Acord Marketing”.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale participantilor validati care au beneficiat de serviciul de verificare a starii de functionare a aparatului auditiv si/sau de inlocuirea/repararea unuia/unora dintre urmatoarele piese componente ale aparatului auditiv (microfon, difuzor si carcasa –pentru aparatele intraauriculare) ai prezentei Campanii, acestea vor fi prelucrate pe perioada de pastrare prevazuta de legile in vigoare (din domeniul contabilitatii si alte acte normative aplicabile).

In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanelor care au bifat campul “Acord Marketing (pentru primirea  prin email si telefonic (inclusiv sms, WhatsApp) de la societatea CLARFON SA de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, informatii publicitare si de marketing privind activitatea desfasurata de Clarfon SA, privind produsele comercializate si serviciile prestate de CLARFON SA, privind campaniile si concursurile organizate de CLARFON SA), datele cu caracter personal ale acestor persoane vor fi prelucrate pe toata durata de valabilitate a societatii CLARFON SA, exceptand cazurile cand persoana vizata a solicitat stergerea datelor sale din baza de date a Clarfon SA sau incetarea transmiterii catre ea de catre Clarfon de oferte, mesaje publicitare/marketing.

Daca la un moment dat nu mai doriti ca societatea CLARFON SA sa prelucreze una sau mai multe date din cele pe care ni le-ati furnizat prin completarea formularului, va trebui sa ne solicitati acest lucru printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii CLARFON SA pe care sa o transmiteti la adresa sediului nostru (CLARFON SA – str Academiei, nr. 28-30, et. 9, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti) sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro.

Ulterior stergerii datelor Dvs cu caracter personal, CLARFON SA va transforma datele Dvs cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii, fara alte obligatii sau plati din partea CLARFON SA fata de persoana dumneavoastra

 1. Mecanismul campaniei.

Campania ,,Clarfon iti repara auzul” se adreseaza oricarei persoane fizice, romane sau straine, care indeplineste termenii si conditiile prezentului regulament. Ca urmare a indeplinirii tuturor conditiilor si termenilor din prezentul regulament, participantii validati vor fi introdusi intr-o baza de date creata special pentru stocarea datelor lor.

Fiecare participant validat va fi sunat de catre un reprezentant al Clarfon SA in vederea programarii, in perioada 16.01.2024 – 30.04.2024 într-unul din cabinetele de protezare auditiva ale Clarfon SA pentru verificarea, in mod gratuit de catre Clarfon, a starii de functionare a aparatului auditiv al participantului si inlocuirii/repararii, dupa caz, in mod gratuit, a unuia sau mai multor dintre urmatoarele piese componente ale aparatului auditiv al participantului: microfon, difuzor si carcasa (pentru aparatele intraauriculare) daca in urma verificarii efectuate de Clarfon, acesta din urma constata ca unul sau mai multe dintre aceste piese componente sunt defecte. In vederea verificarii starii aparatului auditiv, acesta va fi  predat societatii Clarfon SA de catre participantul validat, ocazie cu care i se va elibera participantului o fisa de service in care vor fi trecute tipul/modelul/marca si seria aparatului auditiv

CLARFON SA nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru pierderea sau deteriorarea sau disparitia, din orice motiv, cu exceptia culpei societatii CLARFON SA, a datelor completate de catre participanti ca urmare a inregistrarii pe site-ul www.clarfon.ro  si a completarii formularului postat pe site-ul www.clarfon.ro.

CLARFON SA va depune toate diligentele pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei ,,Clarfon iti repara auzul ” si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente.

ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte, in caz contrar nu este posibila validarea formularului, participarea la Campania ,,Clarfon iti repara auzul si acordarea de beneficii conform prezentului Regulament.
La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe:

–    angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul CLARFON SA, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
–    angajatii societatii SUPREMIUM GENESIS SRL, Aleea Mizil nr.6, Sector 3, București, CIF: 37752002,  J40/9179/2017 care administreaza site-ul www.clarfon.ro  si persoanele fizice sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.Pe toata perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campania ,,Clarfon iti repara auzul ” pe site-ul  www.clarfon.ro.

 1. Beneficii. Conditiile de acordare a beneficiilor .

Validarea indeplinirii de catre persoanele participante a termenilor si conditiilor din prezentul Regulament va fi efectuatazilnic de catre o comisie formata din 2 membri, angajati ai societatii CLARFON SA., din partea Departamentului Tehnic

Pentru evitarea oricarui dubiu, participantii care nu au completat corect, complet toate campurile din formular vor fi descalificati fara a fi anuntati in prealabil. De asemenea, vor fi descalificati acei participanti care si-au exprimat in scris optiunea ca datele lor cu caracter personal sa fie sterse din baza de date a Clarfon SA, iar in acest sens a fost comunicata o cerere scrisa si semnata de catre participantul respectiv la adresa sediului social al Clarfon SA sau la urmatoarea adresa de email dpo@clarfon.ro  pana la data de 31.12.2024 (inclusiv)

Toti participantii care indeplinesc conditiile prezentului Regulament vor fi sunati de catre reprezentantul Clarfon SA in perioada 01.06.2024 –  31.12.2024, in vederea programarii participantului, nu mai tarziu de data de 30.05.2024, intr-unul din cabinetele de protezare auditiva ale Clarfon SA  mentionate in Anexa nr 1 la prezentul Regulament, in vederea verificarii de catre Clarfon SA a starii de functionare a aparatului auditiv si inlocuirii/repararii, daca caz, a unuia sau mai multor dintre urmatoarele piese componente: microfon, difuzor si carcasa (pentru aparatele intraauriculare), daca se constata de catre Clarfon ca sunt defecte.

Nu se acorda contravaloarea in bani a beneficiului.

CLARFON SA este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

– datele de contact ale participantilor validati nu sunt valide;

– participantii validati nu raspund la contactarea efectuata de societatea CLARFON SA.

– participantii validati nu accepta beneficiul.

– persoanele participante nu respecta termenii si conditiile Regulamentului

– persoana participanta pierde garantia aferenta aparatului de protezare auditiva prezentat intr-unul din cabinetele de protezare Clarfon SA, din Anexa 1,  in cadrul Campaniei

 1. Acordarea beneficiilor

Beneficiile nerevendicate pana la data de 31.12.2024 se anuleaza. Orice solicitare ulterioara expirarii acestui termen este nula.

 1. Descrierea beneficiului

Beneficiul consta in verificarea de catre Clarfon SA  a starii de functionare a aparatului de protezare auditiva a participantului validat si inlocuirea/repararea, dupa caz, a urmatoarelor piese componente ale aparatului de protezare auditiva (indiferent de marca/tipul aparatului si indiferent de la cine a fost achizionat) folosit de catre participantul validat (participantul care indeplineste toti termenii si conditiile prezentului Regulament): microfon, difuzor si carcasa (pentru aparatele intraauriculare) daca, in urma verificarii efectuate de Clarfon SA se constata ca aceste piese componente prezinta neconformitati (defecte).

 1. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de beneficiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, calcularea, plata si declararea impozitului fiind in sarcina Organizatorului Campaniei conform prevederilor Codului Fiscal. Valoarea acestui impozit se suporta integral de catre Organizatorul Campaniei.

 1. Regulamentul Campaniei ,,Clarfon iti repara auzul

Regulamentul  Campaniei ,,Clarfon iti repara auzul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, Acest Regulament este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.clarfon.ro sau poate fi solicitat la numarul de telefon 031.9111 sau la urmatoarea adresa de email asistentmanager@clarfon.ro

Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fara o notificare prealabila, modificarile intrand in vigoare de la data autentificarii actului aditional, postarii pe site-ul www.clarfon.ro  si depunerii lui la autoritatile competente, daca este cazul.

 1. Protectia datelor personale

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si beneficiilor acordate in cadrul acestei Campanii.Organizatorul, in calitate de Operator de date cu caracter personal se obliga de asemenea sa respecte prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare ,,Regulamentul general privind protecţia datelor”).

Astfel, Clarfon SA, in calitate de Organizator al Campaniei si Operator de date cu caracter personal, se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Datele Dvs. cu caracter personal furnizate prin formularul ,, Clarfon iti repara auzul vor fi prelucrate de CLARFON SA numai in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia eventualilor dobanditori ai site-ului www.clarfon.ro  (prin vanzare–cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii CLARFON SA care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama CLARFON SA cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor (respectiv: societatile care vor transmite newsletter-ul, alese in mod discretionar de catre Clarfon SA; societatea Blank Design SRL, cu sediul in Str Enache Spirache, Nr 28, Sector 2, Bucuresti, CIF 35889888, J40/4723/2016 care se ocupa de administrarea site-ului Clarfon SA) si pentru care se considera ca societatea Clarfon SA a primit acceptul Dvs prin participarea Dvs la prezenta Campanie (completarea formularului). Prin participarea Dvs la prezenta Campanie, Dvs va exprimati acordul pentru dezvaluirea datelor Dvs cu caracter personal urmatorilor terti: eventualilor dobanditori ai site-ului www.clarfon.ro (prin vanzare –cumparare sau alte forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii CLARFON SA mentionati mai sus care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama SC CLARFON SA cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

Temeiul juridic al prelucrarii este art 6 alin 1 lit a) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata, are conform prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor, urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat in conditiile art 12-14 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Prezentul Regulament al Campaniei furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti
 • Dreptul de acces la date în condițiile art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Va rugam sa ne contactati daca doriti o confirmare ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti sa vedeti cum sunt gestionate. Nu este nicio taxa în acest sens iar raspunsul este furnizat în termen de o luna de la data cererii.
 • Dreptul la rectificare în condițiile art. 16 din Regulamentul general privind protecţia datelor va rugam sa ne informati cu privire la datele inexacte pe care ati dori sa le rectificam si vom raspunde în termen de cel mult o luna de la data solicitarii. Vom transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.
 • Dreptul la stergerea datelor în condițiile art. 17 din Regulamentul general privind protecţia datelor: puteti sa va exercitati dreptul de a sterge datele dvs. personale într-un anumit numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care aceste date au fost colectate sau va retrageti consimtamântul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, desi unele detalii/date cu caracter personal fac parte din documentele Clarfon SA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate decat dupa trecerea unui anumit termen de pastrare prevazut de lege..
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii în condițiile art. 18 din Regulamentul general privind protecţia datelor: puteti sa ne spuneti ca putem pastra datele dvs., dar trebuie sa oprim prelucrarea
 • Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile art 20 din Regulamentul general privind protecţia datelor: datele dvs. se afla înregistrate atât în format fizic cât si electronic.
 • Dreptul la opoziţie în condițiile art 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor: daca putem, vom opri procesarea datelor dvs.; daca va opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau daca în situatia dumneavoastra personala apar situatii care va determina sa va exercitati acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii în scopuri statistica.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, in conditiile art 22 din Regulamentul general privind protecţia datelor- Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri

Datele de contact ale Organizatorului Campaniei sunt urmatoarele:

 • Clarfon SA, cu sediul in str Academiei nr 28-30, et 9, biroul nr 2, sector 1, Bucuresti, numar de telefon 021/312.95.12, numar de fax 021/312.95.12, adresa de email asistentmanager@clarfon.ro
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor: Iuliana Papel, tel 0771.715.121, adresa de email dpo@clarfon.ro

De asemenea, e bine sa stiti ca la nivelul României functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plângere atunci când considerati ca v-au fost încalcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

 1. Alternativele beneficiilor

Participantii validati nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul beneficiilor si nici nu pot solicita modificarea parametrilor beneficiilor.

 1. Incetarea Campaniei

Prezenta Campaniei poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Ionuț Marius Stefănescu

Director General CLARFON SA

Anexa nr 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI ,,Clarfon îți repară auzul

organizata de Societatea CLARFON S.A.

1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024

 

CabinetAdresa
Cabinet Bucureşti ColţeaStr. Colţei, nr. 8, sector 3
Cabinet București ColentinaSoș.Colentina nr.55 bl.83, parter, sector 2
Cabinet Bucureşti CoraCora Pantelimon – Şos. Vergului, nr. 20, sector 2
Cabinet Bucureşti DelfinuluiŞos. Pantelimon Nr 256, Bl 53, parter
Cabinet Bucureşti Drumul TabereiStr. Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, parter, P-ţa Valea Ialomiţei, sector 6
Cabinet Bucureşti DudeştiCalea Dudeşti, nr. 129, parter, sector 3
Cabinet Bucureşti GriviţaCalea Griviţei, nr. 168, sector 1
Cabinet Bucureşti OltenițeiȘos. Olteniței, Nr 162, Bl 3, Parter
Cabinet Bucureşti PanduriCalea 13 Septembrie, nr 118-120, parter
Cabinet Bucureşti Ștefan cel MareȘos. Ștefan cel Mare, Nr 36, Bl 30B, parter
Cabinet Bucureşti Iuliu ManiuBd Iuliu Maniu, Nr 65, Sector 6, Bucuresti
Cabinet București RahovaCalea Rahovei nr.291, bloc 81B, parter,sector 5, Bucuresti
Cabinet București BrâncoveanuB-dul Constantin Brancoveanu nr. 116, bl. M2/III, parter, sector 4, Bucuresti
Cabinet Alba-Iulia 2Bd Revolutiei 1989, Nr 17, Parter
Cabinet AlexandriaStr Dunării, Nr 30 (zona Stației HCC), Alexandria, Jud Teleorman
Cabinet AradBd. Revoluţiei, nr. 64, ap 4B (vis-à-vis de Primarie)
Cabinet Arad 2str. Calea Aurel Vlaicu, Bloc L, apartament 13 parter
Cabinet Bacău 2Str.Mioriței nr.7C, Bacău (în incinta Centrului Medical Mediclinic)
Cabinet Bacău 3Str. Republicii nr.40, sc.A, parter, ap.4, Bacau
Cabinet Baia MareStr. George Coșbuc nr. 34, bl. C3/62
Cabinet BistritaBd Decebal, Nr 40, Parter
Cabinet BrașovStr Iuliu Maniu, Nr 36, Parter
Cabinet Brașov 2Calea București nr.78A, parter, Brașov, Județul Brașov
Cabinet BrăilaȘos. Buzăului, Bl B1, parter, vis-à-vis de Spitalul Județean
Cabinet Brăila 2Str. General Eremia Grigorescu nr.40, bl.5A, parter, Brăila
Cabinet BuzăuBd. Nicolae Titulescu, nr. 23
Cabinet CâmpinaB-dul Carol I nr. 32, bl. 6A, parter, Câmpina
Cabinet ClujStr. Moţilor, nr. 19, cabinet 5, in incinta CDT
Cabinet Cluj 2Str. Ion Popescu Voiteşti, nr. 2 – 4, ap. 8
Cabinet Cluj 3Str București, nr 49, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cabinet CalarasiCalarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr 15, bl D6 (fost B11), parter, Lot 4, judetul Calarasi
Cabinet ConstanţaBd. Tomis, nr. 142, bl. TD2A, parter, (vis-a-vis de Spitalul Clinic Judeţean Constanţa)
Cabinet Constanța 2Bd-ul Alexandru Lapusneanu, nr.74, bl. LE 20A, Parter, sectia Electro 10, Constanta
Cabinet CorabiaStr Cuza Voda, Nr 84, Ap 3, Parter, jud Olt
Cabinet CraiovaCalea Bucureşti, nr. 83, bl. A13, sc.4, ap. 1, parter
Cabinet Craiova 2Bd 1 Mai, Nr 48, Et 2, în incinta MedArt Clinic
Cabinet DevaBd. 22 Decembrie, nr. 6, in incinta Laurus Medical
Cabinet DrăgășaniStr. Tudor Vladimirescu, nr. 400, Bl R1, Sc.C, Ap.3, parter
Cabinet DrobetaBd. Carol I, nr. 61 (în incinta Policlinicii Sănătatea)
Cabinet Drobeta 2Splai Mihai Viteazu, nr. 25, bl. A1, sc. 2
Cabinet FocşaniStr. Alexandru Vlahuţă, bl. 2, parter
Cabinet FăgărașBd.Unirii 8, Făgăraș, Județul Brașov
Cabinet GalaţiStr. Brăilei, nr. 202, bloc B9, parter, Micro 18
Cabinet Galați 3Bulevardul Siderurgiștilor nr.45, bloc M3B, ap.34, scara 2, Galați
Cabinet GiurgiuSOS. Bucuresti , bl.207/3S1, SC. A, AP. 3, PARTER
Cabinet IaşiBd. Carol 1, Nr. 3, Etaj 1 (în clădirea Copou Business Center, vis-à-vis de Spitalul CFR)
Cabinet Iași 2Str. Nicolina nr.2, bl.C7, sc.B, parter, Iași
Cabinet MangaliaStr Portului, Nr 1, Bl P3, Sc A, Mangalia, Jud Constanta
Cabinet Miercurea CiucStr Harghita, Nr 3, Ap 2, Miercurea Ciuc, Jud Harghita
Cabinet MioveniStr. Cărănești, nr. 1, Cam 5 (în incinta Policlinicii)
Cabinet OltenițaStr. Argeșului, nr. 78-80, bl E2, parter
Cabinet OradeaStr Dr Louis Pasteur, Nr 1, Bl M1, vis a vis de Policlinica
Cabinet Oradea 2B-dul Dacia nr.25, bloc U5, parter, Oradea
Cabinet PetroșaniStr Petru Maior, Nr 2
Cabinet PiteştiStr. Aleea Spitalului, nr. 16, et 1
Cabinet Pitești 2B-dul I.C. Bratianu, nr.54, bl. PR, sc. B, parter
Cabinet PloieştiStr Romana, Nr 109, Ploiesti
Cabinet Ploiești 2Str. Ghe. Doja nr. 23, bl. 34F, Parter, Ploiești
Cabinet Rm. VâlceaCalea lui Traian, nr. 183, bl. 15, parter, (vis-à-vis de Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel)
Cabinet RomanStr Dumbrava Rosie, Nr 28, Roman
Cabinet Sf. GheorgheBd. General Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap.3
Cabinet Satu MareStr Careiului, Bl. C12-14, Parter, Satu Mare, Jud Satu Mare
Cabinet SibiuStr. Constituției, Bl 24, parter
Cabinet SighisoaraStr. Hermanm Oberth nr. 33, ap. 1 si 2, Sighișoara
Cabinet SlatinaStr. Trandafirilor, Bl 9, Sc C, Ap 3, parter (vis-a-vis de Spitalul Judetean)
Cabinet TârgovișteStr. Col. Băltărețu, Nr 44
Cabinet Târgu JiuStr. Republicii, Bl 8, Parter (vis-à-vis de Comisariat)
Cabinet Târgu-Mureş 1Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 25
Cabinet Târgu-Mureş 2Bd 1 Decembrie 1918, Nr 23, parter, vis-à-vis de Policlinica Nr 2
Cabinet TimisoaraBd Revolutiei, Nr 13, Parter, Timisoara
Cabinet Timisoara 2Str. Iuliu Maniu nr. 2, Timișoara
Cabinet SuceavaB-dul 1 Mai, nr. 2, bl. Tip P, apartament Activ, Suceava, judetul Suceava
Cabinet VasluiBulevardul Republicii Nr. 329, MEZANIN, Scara B, Vaslui
Cabinet ZalauBd Mihai Viteazul, bloc Perla, sc.A, ap.41/II, Zalau, jud.Salaj

Societatea CLARFON S.A.
Prin IONUT MARIUS STEFANESCU

Aparate Auditive - Canule Traheale - Implant Cohlear - Testare Auz
Logo
Register New Account
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart